Zaawansowana analiza danych i systemy wspomagania decyzji

Zyskaj przewagę konkurencyjną stosując techniki analizy danych

Misją naszej firmy jest oferowanie usług i wdrażanie rozwiązań związanych z tworzeniem oprogramowania, projektowaniem baz danych oraz statystyczną i eksploracyjną analizą danych dla firm sektora MŚP. W szczególności naszym celem jest rozszerzenie obszaru zastosowań zaawansowanej analizy danych na sektor przemysłowy. W realizacji projektów badawczo-rozwojowych współpracujemy również z instytutami badawczymi.

Oprogramowanie

 • tworzenie oprogramowania zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta
 • tworzenie modeli klasyfikacyjnych i prognostycznych działających on-line z możliwością adaptacyjnego dostrajania do zmieniających się warunków (danych)
 • tworzenie systemów raportujących
 • tworzenie systemów monitorowania, alarmowania i raportowania
 • projektowanie i realizacja plansz wizualizacyjnych z elementami technologii SCADA lub GIS

Analiza danych

 • tworzenie modeli diagnostycznych urządzeń umożliwiających ocenę stanu diagnostycznego urządzenia, wykrywanie możliwości awarii, analizę przyczyn usterek
 • tworzenie modeli prognostycznych na podstawie danych historycznych (przewidywanie jakości produktu w zależności od ustawionych parametrów produkcji, przewidywanie zapotrzebowania na media (woda, energia, gaz), klasyfikacja zagrożeń)
 • dopasowywanie modeli matematycznych do danych pomiarowych charakteryzujących dany proces (identyfikacja modeli)
 • analiza i przejmowanie wiedzy na temat sposobu sterowania procesem przez operatorów, optymalizacja sterowania procesem
 • analiza niezawodności i przeżycia
 • wykrywanie przyczyn i związków pomiędzy parametrami procesu
 • analiza użytkowania maszyn i urządzeń przez operatorów
 • analiza danych ankietowych
 • inne zadania statystycznej i eksploracyjnej analizy danych

Bazy i hurtownie danych

 • projektowanie baz i hurtowni danych
 • projektowanie i realizacja procesów ETL
 • podnoszenie jakości danych (oczyszczanie, identyfikacja wartości odstających, uzupełnianie wartości brakujących, deduplikacja)
 • optymalizacja baz danych dla celów przechowywania danych pomiarowych gromadzonych z dużą częstotliwością z dużej liczby urządzeń pomiarowych

Współpracowali z nami

Logo miasta Świdnik
Logo firmy Aiut
Logo firmy Sevitel
Logo firmy CTT
Logo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
Logo firmy Somar
Logo firmy CTT
Logo firmy CTT