Wdrożenia

2023

Somar S.A.

Somar S.A.

Aktualizacja modeli diagnostycznych urządzeń monitorowanych przez bezprzewodowa sieć czujników drgań

CTT EMAG

Wdrożenia aplikacji do oceny zagrożeń sejsmicznych w kopalniach chińskich.

2023

CTT EMAG

2022

Afriso Sp. z o.o.

Afriso Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie modeli prognozowania magazynowego na produkty określonych typów

NMG S.A.

Opracowanie moduł analitycznego dla celów prognozowania zapotrzebowania na surowce i półprodukty

2022

NMG S.A.

2022

Aplikacja do wykrywania niezgodności

Aplikacja do wykrywania niezgodności

Wdrożenia aplikacji do wykrywania niezgodności w deklaracjach za wywóz śmieci (06-12) – 8 gmin.

CTT EMAG

Wdrożenia aplikacji do oceny zagrożeń sejsmicznych w kopalniach chińskich.

2022

CTT EMAG

2022

Aplikacja do wykrywania niezgodności

Aplikacja do wykrywania niezgodności

Wdrożenia aplikacji do wykrywania niezgodności w deklaracjach za wywóz śmieci (01-05) – 6 gmin.

Co.Brick

Podwykonawstwo prac B+R w projekcie POIR „Inteligentna platforma badań aplikacji w chmurze”.

2022

Co.Brick

2021

Aplikacja do wykrywania niezgodności

Aplikacja do wykrywania niezgodności

Wdrożenia aplikacji do wykrywania niezgodności w deklaracjach za wywóz śmieci – 10 gmin.

Aplikacja do wykrywania niezgodności

Wdrożenia aplikacji do wykrywania niezgodności w deklaracjach za wywóz śmieci – 9 gmin.

2020

Aplikacja do wykrywania niezgodności

2019

3Soft

3Soft

Wykonanie modelu diagnostycznego układu odsiarczania spalin w elektrowni.

Miasto Świdnik

RapidSoft zwyciężył w ogólnoposkim konkursie na opracowanie aplikacji, która uszczelni system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi — Artykuł w Rzeczpospolitej

2019

Miasto Świdnik

2018

Somar S.A.

Somar S.A.

 • Opracowanie aplikacji analitycznej monitorującej stan diagnostyczny urządzeń na podstawie analizy drgań
 • Opracowania aplikacji typu SCADA monitorujące sieć bezprzewodowych czujników drgań.
 • Modyfikacje i bieżące utrzymanie oprogramowania do monitorowania i oceny procesu spawania.
 • Rozbudowa aplikacji do sterowania napędami AUMA.
 • Rozbudowa oprogramowania do monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych (DemKop).
 • Analiza pracy silników przenośników ścianowych.
 • Analiza pracy kombajnu chodnikowego w celu identyfikacji parametrów diagnostycznych.
 • Analiza możliwości sterowania procesem urabiania węgla w celu zabezpieczenia przenośników taśmowych przed przeciążeniem.

Sevitel Sp. z o.o.

Nadzór, utrzymanie i rozwój oprogramowania do monitorowania zagrożeń sejsmicznych.

2018

Sevitel Sp. z o.o.

2017

AIUT Sp. z o.o.

AIUT Sp. z o.o.

Współudział w opracowaniu metody średnioterminowej identyfikacji wycieków ze zbiorników paliwowych.

CTT EMAG Sp. z o.o.

Opracowanie założeń komponentu raportującego dla platformy wymiany dokumentacji w systemach monitorowania.

2017

CTT EMAG Sp. z o.o.

2017

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

 • Projekt i współudział w realizacji aplikacji do analizy danych i nadzoru dyspozytorskiego nad zagrożeniami naturalnymi (predykcja stężenia metanu w wyrobisku górniczym).
 • Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego tworzenia i zastosowania systemów rozmytych w ocenie efektywności energetycznej budynków.

Główny Instytut Górnictwa

 • Projekt i wykonanie oprogramowania do oceny stanu zagrożenia tąpaniami metodą rozeznania górniczego i wierceń małośrednicowych.
 • Projekt i wykonanie oprogramowania do oceny zagrożenia tąpaniami metodą kompleksową.

2016

Główny Instytut Górnictwa

2016

Komus Sp. z o.o.

Komus Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie systemu informatycznego umożliwiającego wizualizację, raportowanie i analizę danych gromadzonych przez system monitorowania pracy obudowy zmechanizowanej.

Kom-stal Sp. z o.o.

 • Rozbudowa systemu wizualizacji i oceny stanu złącz przenośników taśmowych.
 • Projekt algorytmu i systemu informatycznego oceniającego stan złącz przenośników taśmowych.

2016

Kom-stal Sp. z o.o.